Udvikling af lederteams

En velfungerende ledergruppe er forudsætningen for at skabe en højtydende organisation.

Har I brug for at styrke samarbejdet i jeres lederteam, så I lykkes endnu bedre med at omsætte strategien til fælles handling? Jeg hjælper jer med at sætte fælles mål, afstemme ambitioner, skabe bedre koordinering og et stærkere samarbejde.

Hvis man skal have velfungerende organisationer, hvor medarbejderne præsterer, så starter det med en velfungerende ledergruppe. I mine mange år som erhvervspsykolog har jeg oplevet, hvordan ledergrupper, som ikke koordinerer tilstrækkeligt med hinanden, har for mange modsatrettede interesser, og ikke formår at skabe en grundlæggende psykologisk tryghed i ledergruppen, har svært ved at lykkes med deres fælles ledelsesopgave.

Derfor betaler det sig for en organisation, at investere i at toptune samarbejdet i ledergruppen.

Når jeg arbejder med ledergrupper tager jeg altid udgangspunkt i, hvad jeres ønsker og behov er. Herudfra tilrettelægger vi et forløb, som både har jeres interne samarbejde og jeres fælles opgaveløsning for øje.

En overordnet fremgangsmåde, som jeg har erfaring for kan være nyttig i et ledergruppeudviklingsforløb, er følgende: vi starter med at optegne et fælles situationsbillede, klarlægge jeres fælles og individuelle mål og arbejder os derfra frem i mod hvad det stiller af krav til jeres rollefordeling, interne strukturer, samarbejdsformer og fælles commitment.

Kontakt mig for en uddybende dialog om, hvad der kunne være omdrejningspunktet i et forløb for jeres ledergruppe.

Kontakt mig
Ledersparring, samtaleforløb og erhvervspsykologisk rådgivning som giver nye perspektiver og fornyet handlekraft
Lad os tage en snak
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram