Coaching af ledere

At være leder er et spændende, komplekst og krævende job. At have et rum til eftertanke og fordybelse kan være et vigtigt afsæt for at opnå nye perspektiver på vanskelige situationer. Jeg tilbyder coachingsamtaler for ledere, hvor vi sammen undersøger de udfordringer du står I og finder frem til nye handlemuligheder.

Som samtalepartner vil jeg møde dig der hvor du er, med de udfordringer du står med, men også perspektivere med min organisationspsykologiske viden til din situation.

Det kan i nogle samtaleforløb give værdi at inddrage ledelsesmæssige eller typemæssige testværktøjer i forløbet. Jeg er certificeret i flere forskellige psykologiske testværktøjer og vil tilbyde at anvende dem, hvis det kan give nyttige nye vinkler ind i samtalen.

En coaching-samtale er en struktureret samtale, som hjælper dig til at belyse de udfordringer du står i fra nye vinkler, opnå ny indsigt og dermed også nye handlemuligheder. Omdrejningspunktet i coaching-samtalen er den udfordring eller problematik, som du som leder oplever at stå i.

Eksempler på emner kan være:

  • At stå i et krydsfelt af modsatrettede krav
  • At skabe kulturforandringer i et team
  • Ledelse af vanskelige samarbejdsrelationer
  • At lede opad
  • Personlig ledelsesstil
  • At være ny i lederrollen
  • Work-life balance
Kontakt mig
Ledersparring, samtaleforløb og erhvervspsykologisk rådgivning som giver nye perspektiver og fornyet handlekraft
Lad os tage en snak
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram