Stresshåndtering

Stress er noget som de fleste af os støder på i en eller anden form i vores liv. Det kan handle om for stor arbejdsbelastning i en længere periode, men det kan lige så vel dreje sig om at skulle håndtere komplekse og krævende opgaver med uklare krav, en oplevelse af utilstrækkelighed i arbejdet med en svær målgruppe, eller måske en svær relation til en kollega eller samarbejdspartner, som tapper den mentale energi og munder ud i stress. Det er en belastende tilstand at befinde sig i, og det er vigtigt, at man handler på det.

Jeg tilbyder individuelle stress-håndteringsforløb, hvor du får konkret viden om og hjælp til at håndtere det vanskelige, i den situation du står i. Vi arbejder sammen med, hvordan du kan opfange dine stress-signaler tidligt, hvad du helt konkret kan gøre for at komme ud af din stress-tilstand, og hvordan du undgår at havne der igen.

Læs mere

Udover individuelle forløb arbejder jeg også med, hvordan man kan forebygge stress på et mere organisatorisk plan.

Det kan enten være ved at kortlægge og tage fat på de særlige faktorer, der kan udløse stress på jeres arbejdsplads, så I forebygger stress-sygemeldinger og fremmer trivslen.

Eller det kan være ved at klæde lederteamet på til, hvordan de kan lede på en stress-forebyggende måde, og samtidig forebygge stress internt i lederteamet.

Kontakt mig
Ledersparring, samtaleforløb og erhvervspsykologisk rådgivning som giver nye perspektiver og fornyet handlekraft
Lad os tage en snak
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram