Teamudvikling

At have et velfungerende medarbejderteam kræver en løbende opmærksomhed både på de enkelte medarbejdere, men også på teamets samlede udviklingsbehov.

I organisationer sker der løbende forandringer, som påvirker de enkelte teams fx gennem større organisationsforandringer, ændringer i arbejdsopgaver, nye samarbejdsflader, nyansatte medarbejdere som skal onboardes mv.

Det kan give anledning til, at man i teamet får brug for eksempelvis at genbesøge teamets rollefordeling, styrke kendskabet til teamets og teammedlemmernes samlede ”historie”, genoverveje teamets måder at mødes på eller klarlægge teamets typemæssige styrker og svagheder.
Læs mere

Har jeres team brug for at gentænke samarbejdet omkring opgaveløsningen?

Jeg gennemfører skræddersyede teamudviklingsprocesser, der styrker samarbejdet og arbejdsfællesskabet i medarbejderteams.

Kontakt mig
Ledersparring, samtaleforløb og erhvervspsykologisk rådgivning som giver nye perspektiver og fornyet handlekraft
Lad os tage en snak
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram